Tak & Brandskydd

Tak & Brandskydd AB erbjuder funktionskontroll och service av rökluckor (brandventilatorer) till fastighetsbolag och enskilda bostadsrättsföreningar. Fungerande rökluckor är idag ett lagkrav där det yttersta ansvaret ligger på fastighetsägaren.

Vi utför funktionskontroll, service, reparation och utbyte. Efter utförd funktionskontroll lämnas ett fullständigt protokoll, där det också framgår vad det kostar att åtgärda eventuella fel och brister.

Våra professionella brandtekniker har mångårig erfarenhet av alla på marknaden förekommande service av rökluckor och systematiskt brandskyddsarbete vi strävar efter 100% kundnöjdhet.

Naturligtvis är vi rikstäckande!

Mikael Berg

Mikael Berg

010-5850031
mikael.berg@tak-brandskydd.se
Martin Berggren

Martin Berggren

0720-833961
martin@energiael.se
Philip Kvant

Philip Kvant

0701-678029
philip.kvant@tak-brandskydd.se
Kalle Holmberg

Kalle Holmberg

0735-056217
kalle.holmberg@tak-brandskydd.se
Patrick Norrgård

Patrick Norrgård

0738-939387
patrick.Norrgard@tak-brandskydd.se

Miljö & Kvalitetspolicy

Tak & Brandskydd eftersträvar alltid att använda metoder och material som är kvalitetsmässigt bra och miljövänliga. Finns det fler metoder eller material som funktionsmässigt är lika bra, ska alltid det miljövänliga alternativet väljas. Vi ställer dessutom krav på våra leverantörer att de ska förse oss med material som är miljöcertifierade.

Det viktigaste för oss är att du som kund alltid är nöjd.

Vi eftersträvar:

  • Att utföra entreprenaderna med ansvar och föreskriven kvalitet.
  • Att arbeta med modern teknik samt utprovade, säkra och miljövänliga material och metoder.
  • Att leverera enligt kundens förväntningar gällande rätt produkt, i rätt tid och till rätt pris.
  • Att varje uppdrag skall resultera i en nöjd kund som med företroende ska kunna återkomma till oss med nya uppdrag.
  • Att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö enligt principerna för systematiskt arbetsmiljöarbete.

Företag inom vår koncern