Systematiskt brandskyddsarbete (SBA brandskydd)

Vem behöver Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är nödvändigt för alla organisationer. Oavsett storlek eller typ av verksamhet. Ledningen, ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning har, enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 §. Yttersta ansvaret att arbeta förebyggande mot olyckor och skador.

I ansvaret ingår att ha ett skäligt brandskydd samt att organisationen bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. I sammanhanget är därmed säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal viktiga medarbetare för att lyckas med företagets SBA.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Varför behövs SBA brandskydd

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är först och främst ett krav från lagstiftaren. SBA möjliggör för organisationer att skydda sina medarbetare och lokaler från potentiella skador som kan åstadkommas av en brand. Med en ökad säkerhetsnivå ökar även förtroendet för företaget. Utan ett systematiskt brandskyddsarbete kan företagets rykte få sig en törn.

Hur skapar vi systematiska brandskyddsarbeten

Ingen verksamhet är den andra lik. Därför skapar Tak och Brandskydd AB ett systematiskt brandskyddsarbete och rutiner utifrån enskilda företags förutsättningar. Tak och Brandskydd AB uppmanar till att arbetet med SBA är en återkommande process. Med tre grundstenar i fokus: kunskap, dokumentation och uppföljning. Genom specifikation av ansvarsområden för personalen i verksamheten och utbildning. samt information i brandskyddsfrågor. På så sätt kan vi skapa en organisation som hanterar brandskyddet på ett effektivt och förebyggande sätt. Ökad kunskap ger medvetenhet om risker i verksamheten, och skapar därmed en ökad trygghet!

Systematiskt brandskyddsarbete
Sba brandskydd
Utbildning brandskydd
Systematiska brandskyddsarbeten