SBA / Brandskydd

Vem behöver SBA?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är nödvändigt för alla organisationer, oavsett storlek eller typ av verksamhet. Det är ledningen, ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning som, enligt Lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 §, har det yttersta ansvaret att arbeta förebyggande mot olyckor och skador.

I ansvaret ingår att ha ett skäligt brandskydd samt att organisationen bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. I sammanhanget är därmed säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal viktiga medarbetare för att lyckas med företagets SBA.