Rökluckor Skåne - Service & underhåll

  • Tak & Brandskydd utför brandskyddskontroll av rökluckor (brandventilatorer). Arbetet innefattar funktionskontroll, underhåll, reparation och dokumentation.
  • Våra professionella brandskyddstekniker utför arbetet enligt gällande rökluckors regler och rekommendationer från myndigheter, försäkringsbolag och branschorganisationer.
  • Vi levererar och monterar nya rökluckor. Där intäckning erfordras sker detta med behörig personal.

Vi sköter era rökluckor - teckna ett serviceavtal med oss idag

Osäker på regler kring rökluckor och hur de ska underhållas. Tak & Brandskydds serviceavtal tecknas på 1 till 3 år och då ingår bland annat:
R

Funktionskontroll

Vi genomför en årlig funktionskontroll på hela ventilationsanläggningen. Vi ser till att allt fungerar som det ska och åtgärdar eventuella problem.
R

Kontroll av detaljer

Vi genomför en extra noggrann kontroll av tidskänsliga komponenter såsom smältsäkringar och gasfjädrar.
R

Elstyrda luckor

Om rökluckorna är elstyrda kontrolleras batteribackup och tillhörande batterier.
R

Dokumentation

Utförda tester och service dokumenteras i ett protokoll.
R

Kontroll av brandsläckare

Vi testar och underhåller era brandsläckare enligt gällande brandkrav.
R

Underhåll av stigarledningar

Vi ombesörjer underhåll och testning av stigledningar enligt gällande brandkrav.
Vi utför Brandtätning & Brandskyddsmålning enligt Protegas riktlinjer i samarbete med Profisol.

Brandtätning i Skåne

Brandtätning är en avgörande aspekt av byggnads- och brandsäkerhet. Det innebär användning av brandbeständiga material och tekniker för att täta öppningar i väggar, golv och tak för att förhindra spridning av brand och rök. Detta kan inkludera tätning av springor runt rör, eluttag och andra öppningar i väggar och golv, samt installation av branddörrar och brandspjäll i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem (HVAC).

Korrekt brandtätning är viktigt för att skydda både de boende i en byggnad och själva strukturen. I händelse av en brand kan brandtäta öppningar hjälpa till att begränsa branden och bromsa dess spridning, vilket ger människor mer tid att evakuera och ger brandmän mer tid att reagera. Brandtätning kan också bidra till att förhindra spridning av rök, som kan vara lika farlig som själva branden.

Det finns många olika material och tekniker som kan användas för brandtätning, beroende på byggnadens specifika behov. Det är viktigt att använda material som är speciellt utformade för brandförsegling, eftersom vanliga tätningar och tejp inte ger den nödvändiga skyddsnivån.

Brandtätning görs vanligtvis under uppförande eller renovering av en byggnad, men det är också viktigt att regelbundet inspektera och underhålla befintliga brandtätningar för att säkerställa att de är i gott skick. Detta kan inkludera att kontrollera efter luckor eller sprickor, byta ut skadat material och säkerställa att alla branddörrar och spjäll fungerar korrekt.

Totalt sett är brandtätning en kritisk komponent för byggnads- och brandsäkerhet. Genom att täta öppningar och installera brandsäkra bommar kan du bidra till att skydda de boende i en byggnad och förhindra spridning av brand och rök.

Läs mer om brandtätning och brandskydd!

Ett serviceavtal gör din vardag lättare

Skicka in intresseanmälan, så återkommer vi till dig med mer information om vårt serviceavtal och hur det kan göra ditt brandskyddsarbete enklare.

Intresseanmälan serviceavtal

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.